Asunnon vuokraaminen

Kun etsit vuokra-asuntoa, on tärkeää ymmärtää vuokrasopimusten erilaiset vaihtoehdot. Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, ja molemmilla on omat hyvät ja huonot puolensa.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen hyvä puoli on se, että vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa koko sopimuksen ajalta. Tämä antaa vuokranantajalle tietyn turvan siitä, että vuokra tulee maksettua sovitusti. Sopimuksessa voidaan myös sopia, että se päättyy silloin, kun vuokra-asunnoille on kysyntää parhaiten, eli yleensä elo-syyskuussa, kun opiskelijat aloittavat opintonsa. Tällöin asunto ei ole todennäköisesti tyhjillään, ja vuokranantaja voi saada parhaan mahdollisen hinnan vuokralle.

Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa on kuitenkin myös riskinsä. Jos vuokralainen haluaa irtisanoa sopimuksen ennen määräajan täyttymistä, vuokranantajalle voi jäädä osa tai koko takuuvuokrasumma. Lisäksi on tärkeää huomioida, että määräaikaisen sopimuksen päätyttyä se voi joko päättyä kokonaan tai jatkua toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on joustavampi vaihtoehto vuokralaiselle, sillä vuokralainen voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tämä antaa vuokralaiselle vapauden muuttaa pois, kun hän haluaa, mutta samalla se voi aiheuttaa vuokranantajalle lisää työtä uuden vuokralaisen etsimisessä.

On tärkeää ymmärtää vuokrasopimusten erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. Jokainen tilanne on erilainen, ja sopimuksen tyyppi riippuu usein tilanteesta ja tarpeista.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli vuokralainen laiminlyö vuokran maksamisen, käyttää asuntoa väärin, pitää huoneistoa huonokuntoisena tai aiheuttaa häiriötä asunnossa rikkomalla järjestyssääntöjä.

Kuitenkin, vuokranantajan on voitava osoittaa, että vuokralaisen käytös on aiheuttanut hänelle enemmän vahinkoa kuin pelkkä vähäinen häiriö. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden kuukauden vuokran myöhästyminen ei tavallisesti ole riittävä syy vuokrasopimuksen purkamiselle.

Vuokranantaja ei voi irtisanoa vuokralaisen sopimusta hyväntavanvastaisin perustein, kuten esimerkiksi saadakseen korkeampaa vuokraa toiselta vuokralaiselta. Riittävä peruste irtisanomiselle on, että vuokranantaja tarvitsee asunnon omaan käyttöönsä.

Vuokrasopimuksen irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti, riippumatta siitä, onko vuokranantaja vai vuokralainen tekemässä irtisanomista. Yleensä irtisanomisessa pyydetään myös kuittaus.

Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, kun vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden kolmen kuukauden irtisanomisajalla ja yli vuoden kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vuokralaisella on aina yhden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden lopusta.

Vuokravakuus

Vuokranantajan on suositeltavaa vaatia vuokralaiselta vakuussummaa, joka yleensä vastaa 1-2 kuukauden vuokran määrää. Kuitenkin korkein sallittu vakuussumma voi olla enintään kolme kuukauden vuokran määrä. Vakuussumma voidaan periä vuokralaiselta esimerkiksi rahasummana tai sosiaalitoimiston antamana sitoumuksena. Lisäksi vakuuspalvelua tarjoava Vakuus.fi on hyvä vaihtoehto vuokravakuudelle. Vuokravakuus hakemukseen pääset suoraan tästä linkistä. Vuokranantajan on syytä pyytää vuokralaista maksamaan vuokravakuus ennen avainten luovutusta, ja varmistaa että maksusuoritus on todistettavissa.

Asunnon vuokraaminen – välittäjän kautta vai itse?

Vertailtaessa asunnon tai liikehuoneiston vuokraamista ja myymistä ilman välittäjää, huomataan vuokraamisen olevan merkittävästi helpompaa. Erityisesti alkusyksystä vuokra-asunnoille on paljon kysyntää, ja vuokranantajalla on mahdollisuus valita useista potentiaalisista vuokralaisista. Välittäjän käyttäminen on kuitenkin yksinkertaista ja vaivatonta, sillä hän huolehtii kaikista käytännön toimenpiteistä aina asunnon mainostamisesta vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen asti. Joillakin vuokraamiseen erikoistuneilla yrityksillä on mahdollisuus takaata vuokralaisen vuokranmaksu, mikä poistaa vuokranantajan riskin. Välittäjät veloittavat yleensä noin yhden kuukauden vuokran verran vuokraamispalvelusta.

Jos päätät vuokrata asunnon itse, on tärkeää tarkistaa vuokralaisen luottotiedot ja käyttää hyvää vuokrasopimuspohjaa. Vuokranantajan on hyvä luottaa omaan arviointikykyynsä valitessaan sopivaa vuokralaista, mutta vuokravakuus on syytä vaatia ennen avainten luovutusta.