Asunnosta Pois Muuttaessa

Vuokrasopimuksen irtisanominen - Tärkeät asiat, jotka sinun tulee tietää

Jos olet vuokralainen tai vuokranantaja, saatat jossain vaiheessa joutua irtisanomaan vuokrasopimuksen. Tässä artikkelissa käsittelemme tärkeitä asioita, joita sinun tulee tietää vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen

Jos vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, sekä vuokranantaja että vuokralainen voivat irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. Tärkeintä on muistaa, että sopimus on irtisanottava kirjallisesti. Voit käyttää irtisanomisilmoituksessa esimerkiksi internetistä löytyvää asunnon irtisanomislomaketta.

Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa tietyn ajanjakson, esimerkiksi vuoden. Tällaisen sopimuksen voi irtisanoa vain laissa mainituissa tilanteissa, kuten esimerkiksi jos vuokranantaja tai vuokralainen rikkoo sopimuksen ehtoja vakavasti. Muussa tapauksessa sopimus päättyy sen sovitun ajanjakson jälkeen.

Irtisanomisajan kuluminen

Kun vuokrasopimus on irtisanottu, sopimus päättyy sen irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaika on yleensä yksi kalenterikuukausi, mutta sopimuksessa voidaan sopia myös pidemmästä tai lyhyemmästä irtisanomisajasta. On tärkeää huomata, että vuokralaisen on maksettava vuokra sopimuksen irtisanomisajan loppuun asti, elleivät vuokranantaja ja vuokralainen sovi toisin.

Yhteenveto

Kun irtisanot vuokrasopimuksen, muista että se tulee tehdä aina kirjallisesti, oli sopimus sitten toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Muista myös irtisanomisajan pituus, ja että vuokran maksu jatkuu sopimuksen irtisanomisajan loppuun asti. Noudata näitä neuvoja, niin vuokrasopimuksen irtisanominen sujuu sujuvasti ja ilman ongelmia.

Kuinka vuokralainen voi irtisanoa vuokrasopimuksen?

Vuokralaisella on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus milloin tahansa ilman erityistä syytä. Irtisanomisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti vuokranantajalle, ja irtisanomisaika on yleensä yksi kuukausi. Jos vuokralainen asuu alivuokrauksella, irtisanomisaika on lyhyempi eli 14 päivää. Irtisanomisajan jälkeen vuokrasopimus päättyy, ja vuokralainen on velvollinen palauttamaan asunnon vuokranantajalle sovittuna päivänä. Irtisanomislomake on saatavilla verkosta tai vuokranantajalta.

Vuokranantaja irtisanojana


Vuokrasuhteen päättäminen on asia, joka voi koskea vuokralaisia ja vuokranantajia eri tavalla. Vuokranantajan on noudatettava tiettyjä sääntöjä, kun hän haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen.

Ensinnäkin, vuokranantajan on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan sopimuksen päättymisajankohta ja irtisanomisen syy. Asunnon irtisanomisaika on yleensä kolme kuukautta, mutta jos sopimus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, irtisanomisaika on pidempi - kuusi kuukautta. On tärkeää huomata, että irtisanomisaikaa ei voi sopimuksin lyhentää.

Jos vuokranantajan ilmoittama irtisanomissyy on vuokran korotus, vuokralainen voi vaatia tuomioistuinta julistamaan irtisanomisen tehottomaksi. Tämä on mahdollista silloin, kun pyydetty vuokra olisi kohtuuton. Lisäksi, jos irtisanomiselle ei ole hyväksyttävää syytä ja vuokrasopimuksen päättyminen olisi vuokralaisen kannalta kohtuuton, vuokralainen voi nostaa kanteen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon irtisanomisesta.

Jos vuokralainen katsoo irtisanomisen olevan aiheeton, hän voi vaatia vuokranantajalta vahingonkorvausta. Tällöin korvausta maksetaan uuden asunnon hankintakuluista, muuttokustannuksista sekä niistä kustannuksista, joita vuokralaiselle on aiheutunut huoneiston korjaus- ja muutostöistä, joita hän on ollut oikeutettu tekemään ja joita hänelle ei ole jo korvattu. Vuokralainen voi myös saada enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan korvauksen asunnon vaihtamisesta aiheutuvasta haitasta. On tärkeää huomata, että vahingonkorvauskanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä.

Alivuokrasuhteessa vuokranantajan irtisanomisaika on yleensä yksi kuukausi. Alivuokrasuhde päättyy myös silloin, kun vuokranantajan oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan päättyy.

Vuokrasopimuksen purkaminen


On tilanne, jossa sopimus päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos vuokralainen ei maksa vuokraa, antaa toiselle henkilölle luvattomasti hallintaan asunnon, käyttää huoneistoa väärin tai häiritsevästi, hoitaa asuntoa huonosti tai rikkoo järjestysmääräyksiä. On tärkeää, että vuokranantaja antaa kirjallisen varoituksen asukkaalle vuokrasopimuksen purkamisesta, jotta asukas on siitää tietoinen. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen, jos asunto aiheuttaa terveydellistä haittaa tai jos hän menettää asunnon taloudellisen hallinnan. Purkamisilmoitus on annettava kirjallisena ja todistettavasti, ja siitä on käytävä ilmi syy sopimuksen purkamiseen. Muista aina ilmoittaa vuokranantajalle, jos aiot asua asunnossa vain lyhyen ajan.


Asunnosta pois muuttaminen

Muuttopäivä on yleensä sopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä, mutta siitä voidaan sopia toisin vuokralaisen ja vuokranantajan kesken. Jos vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vuokralaiselle on vaikeaa löytää uutta asuntoa ennen määrättyä muuttopäivää, hän voi hakea tuomioistuimelta enintään vuoden lisäaikaa muuttopäivän siirtämiseksi. Tämä edellyttää, että vuokralaiselle aiheutuu huomattavia vaikeuksia löytää uusi asunto ennen muuttopäivää. Muuttopäivän siirtäminen ei ole mahdollista, jos vuokralainen on itse irtisanonut tai purkanut sopimuksen, sopimus on määräaikainen tai vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus. Muuttopäivän siirtämistä on haettava viimeistään kuukautta ennen alkuperäistä muuttopäivää.